Leveringsretur og kansellering

Retningslinjer for levering, retur, refusjon og avbestilling

PORTABLE MULTIMEDIA LIMITED (Nextbase): RETURPOLITIKK FOR NETTSALG OG KRAV I HENHOLD TIL VÅR FRIVILLIGE PRODUSENTGARANTI


DENNE RETNINGSLINJEN FOR RETUR MÅ LESES SAMMEN MED VÅRE ONLINE VILKÅR OG SALGSBETINGELSER OG EVENTUELLE GJELVENDE FRIVILLIGE PRODUSENTGARANTIER TILBYDES AV OSS. 


HVIS DU ER EN FORBRUKER, PÅVIRKER INGENTING I DENNE RETURNERINGSPOLITIKKEN NOEN AV DINE JURIDISKE RETTIGHETER.


HVIS DU HAR SPØRSMÅL VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER (F.EKS. OMTREKKELSEN AV DE JURIDISKE RETTIGHETENE DU HAR, OG HVEM DU KAN UTØVE DINE JURIDISKE RETTIGHETER MOT), VENNLIGST SNAK MED LOKALE RÅDGIVNING FOR BORGERE.


VENNLIGST SE VÅRE VILKÅR OG SALGSBETINGELSER PÅ NETTET FOR EN FORKLARING AV HVEM ER EN "FORBRUKER" FOR DISSE FORMÅLENE. 


 • Når du kan gjøre en retur.
 • Der du kjøpte varer fra oss, kan du avslutte kontrakten din med oss og returnere produktet ditt (enten du er forbruker- eller bedriftskunde) uansett grunn som er tillatt i våre online vilkår og betingelser .
 • Hvis du fremsetter et krav i henhold til vår frivillige produsentgaranti, du returnere produktet til oss for å motta reparasjon, erstatning eller refusjon (rettelsen som tilbys vil bli bestemt av oss i samsvar med våre frivillige produsentgarantivilkår.
 • Hvordan returnere produktet ditt .
 • Hvis du avslutter kontrakten for kjøp av varer fra oss av en eller annen grunn etter at produktet(e) har blitt sendt til deg eller du har mottatt dem, eller hvis du ønsker å fremsette et krav under vår frivillige produsentgaranti , må du returnere produktet(e) ) til oss. Du må få et referansenummer direkte fra produktstøttesenteret. Dette kan bes om på telefon, faks eller e-post:
Tlf.: +44 (0) 2920866429


Tlf.: +44 (0) 2920866429


 • Du må legge inn produktet/produktene tilbake til oss eller den innenlandske støtteleverandøren som vi gir deg informasjon om når du kontakter oss.
 • Alle returer må sendes tilbake til Nextbase produktstøttesenter, enhet B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED eller til adressen til den innenlandske støtteleverandøren som vi gir deg informasjon om når du kontakter oss.
 • Hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg, må du sende varene innen 14 dager etter at du har fortalt oss at du ønsker å avslutte kontrakten med oss.
 • Vennligst merk:
 • der du sender varer tilbake til oss eller vår nominerte innenlandske støtteleverandør under andre omstendigheter enn der vi tilbyr en returetikett i henhold til punkt 1.3, anbefaler vi at du sender varer med sporet eller registrert levering, da varene forblir ditt ansvar inntil de mottas av oss eller vår nominerte innenlandsstøtteleverandør.
 • der du sender varer tilbake til oss eller vår nominerte innenlandsstøtteleverandør under omstendigheter der vi tilbyr en returetikett i henhold til paragraf 1.3, vennligst skaff deg et postbevis – dette er tilgjengelig gratis fra postkontoret. Varene vil være på vår risiko fra det tidspunktet du gir dem til transportøren vår når varene returneres med en forhåndsbetalt etikett levert av oss.
 • Kostnader ved retur.
 • Hvis returen gjøres innen de første 28 dagene etter kjøpet (inkludert for eksempel omstendigheter der en forbruker utøver sin juridiske rett til å ombestemme seg som beskrevet i paragraf 8.3 i våre online vilkår og betingelser for salg, vil du gi en returetikett . Dette vil gjøre deg i stand til å returnere varene til oss eller vår nominerte innenlandske støtteleverandør. Hvis et reparert eller erstatningsprodukt skal leveres (for eksempel under vår frivillige produsentgaranti, vil vi deretter returnere de reparerte varene eller deres erstatning (som passende) til deg på vår regning.
 • Etter 28 dager etter kjøpet, med mindre situasjonen din faller innenfor omstendighetene beskrevet i paragraf 1.3.3, skal kostnadene for å sende returen til produktstøttesenteret eller vår nominerte innenlandske støtteleverandør bæres av kunden. Vi vil deretter returnere de reparerte varene eller erstatningen av dem (etter behov) til deg på vår regning.
 • I tillegg til omstendighetene beskrevet i punkt 1.3.1, betaler vi returkostnadene hvis:
 • produktet er defekt eller feilbeskrevet; eller
 • du avslutter kontrakten fordi vi har fortalt deg om en kommende endring av produktet eller disse vilkårene, en feil i prissetting eller beskrivelse, en forsinkelse i levering på grunn av hendelser utenfor vår kontroll eller fordi du har en juridisk rett til å gjøre det som en resultat av noe vi har gjort feil.
 • Hvordan vi refunderer deg.
 • Hvis du er berettiget til refusjon i henhold til våre nettbaserte salgsvilkår eller hvis vi velger å gi deg en refusjon under vår frivillige produsentgaranti, vil vi refundere deg prisen du betalte for produktet til din opprinnelige betalingsmåte og, hvor betaling ble gjort med kort, til ditt originale betalingskort.
 • Vi kan imidlertid gjøre fradrag i prisen, som beskrevet nedenfor.
 • Vennligst merk: leveringskostnader vil ikke alltid bli refundert i sin helhet – se avsnitt 1.5.1.3 nedenfor for ytterligere detaljer.
 • Når vi kan gjøre fradrag fra refusjoner .
 • Hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg:
 • vi kan redusere refusjonen din av prisen du betalte for produktet for å reflektere eventuell reduksjon i verdien av varene, hvis dette er forårsaket av at du har behandlet dem på en måte som ikke er tillatt i en butikk; og
 • hvis vi refunderer deg prisen betalt for produktet før vi kan inspisere varene og senere oppdager at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale oss et passende beløp – vi vil gi deg beskjed om hva dette beløpet er i tilfelle denne klausulen gjelder.
 • Hvor du er pålagt å betale oss kompensasjon i henhold til klausul 8.6 eller klausul 10.2 i våre online vilkår og betingelser for salg 
 • Maksimal refusjon for leveringskostnader vil være kostnaden for levering med den billigste leveringsmetoden vi tilbyr. For eksempel, hvis vi tilbyr levering av et produkt innen 3-5 dager til én kostnad, men du velger å få produktet levert innen 24 timer til en høyere kostnad, vil vi kun refundere det du ville ha betalt for det billigere leveringsalternativet.
 • Når refusjonen vil bli gjort.
 • Vi vil foreta eventuelle tilbakebetalinger til deg så snart som mulig.
 • Hvis du er en forbruker som benytter deg av retten til å ombestemme deg, vil refusjonen din skje innen 14 dager fra den dagen vi mottar produktet tilbake fra deg eller, hvis tidligere, dagen du gir oss bevis på at du har sendt produktet tilbake til oss eller vår nominerte kundestøtteleverandør.
 • I alle andre tilfeller vil refusjonen din gjøres innen 14 dager etter at produktet ditt er mottatt av oss eller av vår nominerte innenlandske støtteleverandør.
2.Hvordan kontakte oss
 • Du kan kontakte oss ved å ringe vårt kundeserviceteam på +44 (0)2920 866 429 eller ved å skrive til oss på sales@nextbase.com og Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW
 • Hvis du ønsker teknisk støtte eller assistanse, kan du kontakte vårt produktstøttesenter
 • Produktstøttesenterets hjelpelinjenummer er +44 (0) 2920 866429.
 • Hjelpelinjen er tilgjengelig for både forhandlere, distributører og kunder.
 • Åpningstidene er 09.00 til 21.00 GMT / BST (etter behov), syv dager i uken.
 • Produktstøttesenterets adresse er Nextbase Product Support Centre, Unit B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED.
 • Samtalekostnader vil påløpe for å ringe oss. Prisene vil avhenge av hvor du befinner deg og nettverksleverandøren din. Kontakt din nettverksleverandør for mer informasjon.
Returpolicy oppdatert 22.10.19