Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Dette er en viktig melding angående personvernet ditt og måten Portable Multimedia Limited (referert til som "vi", "vår" eller "oss" i denne policyen) samler inn og bruker dine personopplysninger. Vi ønsker å være åpne og transparente med deg, og oppfordrer deg derfor til å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne policyen eller måtene vi bruker dine personopplysninger på.
 
Denne policyen gjelder for våre søkere, forretningskontakter (dvs. kunder og potensielle kunder), kunder, leverandører, konkurransedeltakere og tredjeparter generelt. Vi tar vårt personvernansvar på alvor og er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.
Denne policyen angir grunnlaget for hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss, vil bli behandlet av oss. Vennligst les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi vil behandle dem.
For formålet med gjeldende personvernlovgivning er behandlingsansvarlig Portable Multimedia Limited fra Dorna House Two Guildford Road, West End, Woking, England GU24 9PW. Vårt firmaregistreringsnummer er 04038169.
Spørsmål om disse retningslinjene kan rettes til vårt personvernombud, som kan kontaktes på compliance@nextbase.co.uk. Personvernombudet er ansvarlig for å sikre at relevant personvernlovgivning og disse retningslinjene overholdes. Eventuelle spørsmål om hvordan disse retningslinjene fungerer, eller bekymringer om at retningslinjene ikke har blitt fulgt, skal i første omgang rettes til personvernombudet.
 
1. Hvilken informasjon har vi om deg?
 
Vi kan samle inn, lagre og bruke personopplysninger om deg (refert til i denne personvernerklæringen som personlig informasjon):
 
Søkere
 
 • Personlige kontaktopplysninger som navn, tittel, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Rekrutteringsinformasjon (inkludert personopplysninger som kopier av dokumenter som gir deg rett til arbeid, CV eller følgebrev som sendes til oss som en del av søknadsprosessen).
 • Opplysninger vi får fra rekrutteringsbyråer i forbindelse med din søknad om ansettelse hos oss.
Forretningskontakter
 
 • Kontaktopplysninger som navn, tittel, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Informasjon som du oppgir, eller som vi samler inn i løpet av vår kontakt med deg eller arbeidsgiveren din, for eksempel hvor lenge vi har gjort forretninger med deg eller hvor lenge du har jobbet i bedriften din.
 • Bankopplysninger for enkeltpersonforetak.
Kunder
 
 • Personlige kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Andre personopplysninger du oppgir til oss via nettstedet vårt, for eksempel ved å bruke LiveChat-funksjonen via "kontakt"-siden vår.
 • Betalingsinformasjon som kreditt-/debetkortnummer, utløpsdato, sikkerhetskode og navn slik det står på kortet, samt adressen kortet er registrert på.
 • Person- og betalingsinformasjon som du oppgir til oss på messer og ekspedisjoner.
 • Opplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med registrering av produktgaranti.
 • Personopplysninger som du oppgir til oss via nettstedet vårt eller kontoer på sosiale medier, for eksempel ved å kontakte oss på Facebook eller Twitter.
 • Personopplysninger som du har gitt oss under telefonsamtaler som du har ringt til oss, og som blir tatt opp.
 • Personopplysninger som vi får fra tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med, for eksempel analyseleverandører og tredjepartsselskaper som bistår oss med markedsføring.
Leverandører
 
 • Personopplysninger som navn, adresse, bankkontoinformasjon, telefonnummer og IP-adressen din når du besøker nettstedet vårt.
Deltakere i konkurransen
 
 • Hvis du deltar i eller søker om å delta i noen av våre konkurranser eller arrangementer, kan du oppgi personopplysninger, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer og bankopplysninger (hvis relevant).
 • Personopplysninger som oppgis når du deltar i en av våre konkurranser via en av våre samarbeidspartnere.
Som regel
 
 • Hvis du besøker kontorene våre, blir bilder og videoer tatt opp av overvåkningssystemet som er i drift i lokalene våre.
 • Opplysninger som gis til oss over telefon, og som registreres når du ringer til kontorene våre.
 • Alle personopplysninger som oppgis til oss etter å ha fylt ut vårt "Dash Cam Submission Form".
 • Når du er med i innhold som lastes opp på nettstedet vårt "Operation Snap".
 • Der du vises i innhold som lastes opp på våre sider i sosiale medier.
 • Når du vises i innhold som leveres til oss av brukerne av dashbordkameraene våre.
 • Alle personopplysninger som oppgis til oss på noen av messene vi deltar på.
 • Alle personopplysninger du oppgir til oss når du samhandler med oss.
 • Informasjon samlet inn av informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedet, og gjør det også mulig for oss å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på. For detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvilke formål vi bruker dem til, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Informasjon vi får fra tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med, for eksempel leverandører av betalingstjenester eller analyseverktøy.
2. Hvordan vil vi bruke personopplysningene dine, og hva er det rettslige grunnlaget vi støtter oss på for å gjøre dette?
 
Vi vil kun bruke dine personopplysninger når loven tillater oss det. Når vi bruker personopplysningene dine, må vi ha et juridisk grunnlag for å gjøre det. Følgende er (blant annet) de juridiske grunnlagene for at vi kan bruke din personlige informasjon:
 • Der du har gitt oss ditt samtykke til at vi kan gjøre det;
 • Når vi trenger å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg, eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg;
 • Når vi må overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt;
 • Når det er for å forfølge våre (eller en tredjeparts) berettigede interesser, og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesetter disse interessene.
Mer spesifikt vil vi bruke din personlige informasjon under følgende omstendigheter:
 
Søkere
 
 • For å evaluere og fremme din søknad om ansettelse hos oss - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg, og for å forfølge våre legitime interesser i å verifisere din egnethet for våre ledige stillinger.
 • For å utføre kontroller av retten til arbeid - for å overholde en juridisk forpliktelse.
Forretningskontakter
 
 • Kontaktopplysningene dine - for å ivareta våre legitime interesser (for å legge til rette for forretninger mellom deg eller din virksomhet og oss).
 • Kontaktopplysningene dine for å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester. Dette kan omfatte teknisk informasjon og/eller markedsføringsinformasjon (der du er ansatt i en bedrift) - for å ivareta våre legitime interesser i å holde deg informert om våre produkter, tjenester og forretningsoppdateringer.
 • Bankopplysningene dine (hvis du er et enkeltpersonforetak) - for å oppfylle en avtale med deg eller ta skritt for å inngå en avtale med deg.
Kunder
 
 • Håndtering av din produktrelaterte henvendelse via fjernhjelp - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt
 • Håndtering av henvendelsen din via "Kontakt"-siden, LiveChat-funksjonen på nettstedet vårt og/eller sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir håndtert raskt og effektivt.
 • Dine kontaktopplysninger for å gi deg markedsføringsinformasjon om våre produkter og tjenester - der du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre dette.
 • Dine personopplysninger som du oppgir når du ringer til oss - for å ivareta våre legitime interesser for å sikre tilstrekkelig opplæring og overvåking av våre ansatte.
 • Betalingsinformasjonen din - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å iverksette tiltak for å inngå en kontrakt med deg.
 • Dine personopplysninger for produktgarantiformål - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å iverksette tiltak for å inngå en kontrakt med deg
 • Personopplysningene dine som du har gitt oss via sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Data som samles inn fra forsikringssiden vil bli sendt til en tredjeparts partnerorganisasjon (Cornmarket) når brukeren ber om det for å få et forsikringstilbud eller bli ringt tilbake.
Leverandører
 
 • Dine personopplysninger - for å ivareta våre legitime interesser (for å legge til rette for forretninger mellom deg eller din virksomhet og oss).
Deltakere i konkurransen
 
 • Personopplysningene du har gitt oss i forbindelse med konkurransen du har søkt om å delta i - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg.
Som regel
 
 • For å sørge for at lokalene våre holdes sikre - for å ivareta våre legitime interesser (for å sørge for at lokalene våre holdes sikre og for å oppbevare bevis på dette).
 • Helse- og sikkerhetsformål - for å overholde en juridisk forpliktelse.
 • Personopplysninger som er gitt til oss på messer - for å forfølge våre legitime interesser i å forstå hvem som deltok på messen.
 • For å administrere nettstedet vårt og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser - for å ivareta våre legitime interesser (for å bedre forstå hvordan folk samhandler med nettstedet vårt og løse eventuelle problemer det måtte ha).
 • For å forbedre nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din - for å ivareta våre legitime interesser (for å forbedre innholdet vårt og opplevelsen din).
 • Overføring til tredjeparts tjenesteleverandører - for å ivareta våre legitime interesser (ved utkontraktering for effektivitet).
 • For å kontakte deg hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til et formål som ikke er angitt i disse retningslinjene - for å overholde en juridisk forpliktelse.
 • Informasjon vi får via bilkameraopptak - for å ivareta våre legitime interesser i å markedsføre produktene våre.
 • Personopplysningene dine som du har gitt oss via sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Personopplysningene du oppgir til oss over telefon - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Personopplysninger som er gitt til oss via nettstedet Operation Snap - for å ivareta våre legitime interesser i å hjelpe South Wales Police med å holde veiene trygge.
3. Hva skjer hvis det blir en endring av formål?
 
Vi vil kun bruke dine personopplysninger til formålene vi samlet den inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi trenger å bruke den av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis vi trenger å bruke din personlige informasjon til et urelatert formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.
 
4. Hvilken type tredjeparter kan vi dele din personlige informasjon med?
 
Vi krever at tredjeparter respekterer sikkerheten til din personlige informasjon og behandler den i samsvar med loven. For eksempel, der vi instruerer tredjeparts tjenesteleverandører, utfører vi due diligence på disse leverandørene for å sikre at de behandler din personlige informasjon like seriøst som vi gjør.
Vi kan dele din personlige informasjon med følgende typer tredjeparter:
 • Leverandører av teknisk støtte, for eksempel hjelp med nettstedet vårt.
 • Leverandører som bistår oss med mottak av betalinger via nettstedet vårt.
 • Rekrutteringsbyråer som bistår oss med å fylle ledige stillinger.
 • Profesjonelle rådgivere som advokater, revisorer, forsikringsselskaper og forretningsanalytikere.
 • Leverandører som bistår oss med frakt, logistikk og levering av løsningene våre.
 • Leverandører som bistår oss med administrasjonen av konkurransene våre.
 • Leverandører som hjelper oss med å samle og organisere informasjon på en effektiv og sikker måte.
 • Leverandører som hjelper oss med å generere og samle inn undersøkelser og vurderinger av produktene og tjenestene våre.
 • Leverandører som bistår oss med markedsføring, for eksempel ved å hjelpe oss med å sende ut markedsføringsutsendelser.
 • Tredjeparts programvarehostingfirmaer som leverer programvareløsninger til oss.
 • Leverandører som hoster serverne våre i datasentrene sine (disse befinner seg alle i Irland).
 • Våre konkurransepartnere følger opp ditt bidrag.
5. Oppbevaring av data
 
Hvor lenge vil vi bruke personopplysningene dine?
 
Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet dem inn for.
Vi vurderer hvor lenge vi skal oppbevare ulike opplysninger basert på størrelsen, volumet, arten og sensitiviteten til opplysningene, den potensielle risikoen for skade på deg som følge av uautorisert bruk eller utlevering av opplysningene, formålene vi bruker opplysningene til, gjeldende lovkrav for oppbevaring av opplysningene, og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter.
 
Søkere
 
 • Hvis du får innvilget søknaden din om ansettelse hos oss, vil vi gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine i løpet av ansettelsesforholdet ditt.
 • Hvis du ikke får avslag på søknaden din om ansettelse, vil vi oppbevare personopplysningene dine, for eksempel CV-en og søknadsopplysningene dine, i seks måneder.
Forretningskontakter
 
 • Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine, avhenger av en rekke omstendigheter. For eksempel:
 • Når vi har samlet inn personopplysningene dine i forbindelse med at du og våre organisasjoner gjør forretninger, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge disse forretningene fortsetter, eller så lenge vi har en kommersiell interesse av å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden.
 • Når det gjelder enkeltpersonforetak, vil vi oppbevare bankkontoopplysningene dine så lenge vi gjør forretninger sammen, eller så lenge vi har en kommersiell interesse i å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden.
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med en klage, vil vi oppbevare disse opplysningene i sju år.
 • Når du bruker nettstedet vårt og en av informasjonskapslene våre er aktivert, vil denne informasjonskapselen fungere i den varigheten som er angitt i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Kunder
 
 • Hvis du har samtykket til å motta markedsføringsinformasjon, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har ditt samtykke;
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med en klage eller en kundeservicesamtale, vil vi oppbevare disse opplysningene i 7 år.
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med produktgarantien, vil vi oppbevare disse opplysningene i 10 år.
Leverandører
 
 • Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og du gjør forretninger sammen, eller så lenge vi har en kommersiell interesse i å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden. Deltakere i konkurranser
 • Vi oppbevarer personopplysningene dine i seks år etter at konkurransen er avsluttet.
Som regel
 
 • Alle data som samles inn gjennom vårt CCTV-system, lagres kun i 31 dager.
 • Bilder og videoer av deg som er gitt til oss og lastet opp til noen av våre nettsteder eller applikasjoner, vil bli slettet på forespørsel.
 • Data som er lagret på CamViewer, lagres kun i 30 dager.
 • Serverloggene våre som logger IP-adresser, slettes etter 30 dager.
 • Hvis du gir oss personopplysningene dine på et fagarrangement, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har en kommersiell interesse i å gjøre det.
 • Hvis du gir oss personopplysningene dine på et fagarrangement for markedsføringsformål, vil vi oppbevare opplysningene dine til du trekker tilbake samtykket ditt.
6. Hvor vi lagrer dine personopplysninger
 
Elektroniske versjoner av din personlige informasjon lagres på våre servere i Storbritannia og Irland.
Der vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss, kan din personlige informasjon også lagres i samsvar med deres praksis og prosedyrer. Vi krever at tredjeparter respekterer din personlige informasjon og behandler den i samsvar med loven.
Der dataene dine overføres utenfor EØS, vil vi ta skritt for å sikre at din personlige informasjon er tilstrekkelig beskyttet.
 
7. Rett til innsyn, retting, sletting og begrensning
 
Dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger
 
Under visse omstendigheter har du ved lov rett til:
 
 • Be om tilgang til personopplysningene dine (kjent som en "innsynsbegjæring"). Dette gjør det mulig for deg å få en kopi av personopplysningene vi har om deg, og å kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Be om korrigering av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert eventuelle ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg.
 • Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slutte å behandle personopplysninger når vi påberoper oss en legitim interesse, og det er noe ved din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandlingen på dette grunnlaget.
 • Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til at vi behandler dem.
 • Be om overføring av personopplysningene dine til en annen part.
Hvis du ønsker å gjennomgå, bekrefte, korrigere eller be om sletting av dine personopplysninger, protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, eller be om at vi overfører en kopi av dine personopplysninger til en annen part, vennligst kontakt vår personvernombud skriftlig ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.
 
8. Ingen gebyr vanligvis kreves

Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til din personlige informasjon (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din om tilgang er åpenbart ubegrunnet eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen under slike omstendigheter.
 
9. Hva vi kan trenge av deg

Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til personlig informasjon (eller for å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til en annen person som ikke har rett til å motta den.
 
10. Rett til å trekke tilbake samtykke

I de begrensede omstendighetene der du kan ha gitt ditt samtykke til innsamling, behandling og overføring av dine personopplysninger for et bestemt formål, har du rett til å trekke tilbake samtykket for den spesifikke behandlingen når som helst. For å trekke tilbake samtykket ditt, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlige skriftlig ved å bruke kontaktdetaljene som er angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.
Der vi gir deg markedsføringsinformasjon, kan du også endre markedsføringspreferansene dine ved å bruke avmeldingsknappen nederst i markedsførings-e-postene som sendes til deg.
Når vi har mottatt varsel om at du har trukket tilbake samtykket ditt, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine til formålet eller formålene du opprinnelig godtok, med mindre vi har et annet legitimt grunnlag for å gjøre det.
 
11. Hva skjer hvis du unnlater å oppgi personopplysninger?

Hvis du unnlater å oppgi visse opplysninger når du blir bedt om det, kan det hende at vi ikke kan utføre kontrakten vi har inngått med deg (som å gi deg våre produkter eller tjenester), eller vi kan bli forhindret fra å overholde våre juridiske forpliktelser (som f.eks. for å sikre helse og sikkerhet for besøkende til våre lokaler).
 
12. Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du ønsker det. Organisasjonen som har tilsyn med vår behandling er Information Commissioner's Office, som kan kontaktes skriftlig på Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, på telefon (0303 123 1113) eller via e-post ( casework@ico.org.uk).
 
13. Klarna

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsalternativer, vil vi gi Klarna visse aspekter av personopplysningene dine, for eksempel kontakt- og ordredetaljer, for at Klarna skal vurdere om du kvalifiserer for betalingsalternativene deres og skreddersy betalingsalternativene. for deg.
Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.
 
14. Endringer i denne personvernerklæringen
 
Vi kan endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne policyen når som helst, og eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart.
Eventuelle endringer vi gjør i personvernreglene våre vil bli lagt ut på denne siden og, der det er hensiktsmessig, varslet til deg.